Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 18.5.2018

1. Rekisterin nimi
Iceheartsin Happyevents tapahtumat

2. Rekisterin pitäjä
Suomen Icehearts ry
Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa p. 044 2400 349 Y-tunnus: 2391080-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö Erika Turunen
Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa p. 044 2400 349 toimisto@icehearts.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– etunimi
– sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– osoitetiedot

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään lahjoituksen yhteydessä Icehearts Happyevents tapahtumien lahjoittajien antamat henkilötiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot lahjoituksen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse. Asiakas tietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.